Hệ thống là gì?

Để hiểu rõ hệ thống là gì, sau đây tôi giới thiệu tới bạn một câu chuyện Pablo and Bruno

@

Ít sinh hoạt gần đây