X10 Business

X10 Business Chỉ dành cho thành viên đầu tư Winsbank gói từ 5000$ trở lên

Cỗ máy bán hàng tự động (Giá 5000$)

Mastery Facebook Ads (Giá 200$)

Xây dựng phễu bán hàng (Giá 1500$)

Bán hàng tự động với Chat Bot Facebook (Giá 937$)

Làm chủ Email Marketing Automation (Giá 2157$)

Sale Online Success (Giá 97$)

12 bước viết kịch bản bán hàng đỉnh cao (Giá 97$)

Tự tay thiết kế Website không cần biết kỹ thuật (Giá 137$)

Selling Contents Template (Book) (Giá 125$)

Hướng dẫn tạo Ebook siêu tốc (Giá 97$)

Kế hoạch nghiên cứu thị trường (Giá 37$)

Email Follow Up Funnel (Giá 125$)

Kịch bản kể chuyện bán hàng (Giá 87$)

Làm chủ Refferal Marketing (Giá 137$)

Công thức video bán hàng đỉnh cao (Giá 67$)

53 chiến lược gia tăng doanh số bán hàng (Giá 2000$)

Đào tạo nhà đào tạo (x10 Business) (Giá 3000$)

Chat Bot Marketing Pro (Giá 1000$)